Reflexní terapie

Reflexní terapie je tradiční asijská metoda prevence a léčby. Pracuje s reflexními body celého těla.

Terapie založená na reflexních bodech na chodidlech a dlaních, které odpovídají daným orgánům našeho těla. Každý reflexní bod je zakončením reflexní (nervové) dráhy, která začíná například v mozku, prochází danými orgány a končí na našem chodidle. Reflexní terapie pomáhá odstraňovat bloky reflexních drah a tím zlepšuje činnost jednotlivých orgánů. Zkušený terapeut díky této metodě rozpozná příčiny zdravotních problémů.

Reflexní terapie patří k nejúčinnějším metodám celostní mediciny. Je založena na poznatku, že všechny části těla včetně vnitřních orgánů mají svoje reflexní místo nejčastějí na chodidle, ale i na rukou, uších, zádech a jinde. Působením na reflexní místa na kůži dochází k okamžité reakci. Pokud je postižen vnitřní orgán nebo jiná část těla při zmáčknutí příslušného reflexního místa pacient může reagovat zvýšeně citlivě nebo bolestivě.