Jak u nás konzultace probíhá ?

Před vlastní analýzou je s klientem veden rozhovor o jeho problémech a to proto, abychom mohli lépe analyzovat a sestavit komplexní závěrečné doporučení. Kromě jiného samozřejmě zaznamenáváme i subjektivní potíže, stravovací návyky, pitný režim i rodinnou zátěž.
Subjektnívní pocity jsou důležité z hlediska posouzení změny, neboť máme-li bolesti, vnímáme je, ale pokud bolest odezní, již si mnohdy ani neuvědomíme, že pominula.
Vyšetření je prováděno přes speciální biosenzorická sluchátka. Klient sedí oblečený, je požádán o odložení kovových věcí – pásku, hodinek, mobilu.
Do počítače jsou zadána data a orgány, které budeme dále analyzovat a to buď všeobecně, tzn. zažívací, trávící, vylučovací a nervová soustava anebo cíleně, dle problémů klienta, jednotlivé orgány a jejich buňky. 
Následuje snímání frekvencí zadaných orgánů přes biosenzorická sluchátka. Program vysílá signály přes biosenzory ve sluchátkách do mozku, ten je vyhodnocuje a zpětně vysílá odpověď. Tu může klient sledovat na obrazovce počítače v podobě obrázků orgánů, buněk, grafů. Nejedná se však o konktrétní orgány klienta jako např. při ultrazvuku, rentgenu, ale jsou to všeobecná zobrazení, grafy a barevné značky však zobrazují energetický stav v danou dobu u vyšetřovaného klienta. Po skončení scanování terapeut začíná analyzovat zátěž organismu, která může být parazitární (doporučuji přečíst články o parazitech), bakteriální, překyselení, stresové zatížení, atd…
Na závěr je klient seznámen s analyzovanou zátěží, je mu doporučen i vhodný postup a program k odstranění zátěže, zdravotních potíží. Obvykle je jedná o špičkové přírodní přípravky, odzkoušené jak námi, tak našimi klienty, terapeut může navrhnout i frekvenční terapii, o které se můžete více dočíst zde……
Klient se rozhoduje bez jakéhokoli nátlaku, zda má zájem o doporučený program, či půjde svojí vlastní cestou.
V případě zájmu klienta, terapeut sestaví podrobný program dle časové i finanční situace klienta a doporučí další kontrolu.
Naším prioritním zájmem je spokojený klient!