Frekvenční detoxikace

Co je to frekvence a jak ji lze využít pro ozdravení ?

Léčivé vlny
Royal Raymond Rife (1888 – 1971), vědec, vynálezce a velmi zručný mechanik, vytvořil pět supermikroskopů (čtyři z nich dosáhly zvětšení více než 30 000x), byl zřejmě prvním vědcem, který fyzicky prokázal pleomorfismus mikroorganizmů (fenomén přeměny do zřetelně odlišných životních forem) a současně zdokonalil metodu kultivace virů. Je vynálezcem proslulého vysokofrekvenčního zařízení modulovaného nízkofrekvenčními kmity, jejichž použití vede k likvidaci zhoubných mikroorganizmů uvnitř lidského těla, aniž by nemocnému nějak ublížily. Metodě je přičítáno úplné vyléčení mnoha druhů rakoviny, tuberkulózy, syfilidy, herpes, gonorrhoea, zápalu plic a řada šedých zákalů.
Jak využít oscilací k likvidaci virů, bakterií a plísní?
Základní myšlenka spočívá na předpokladu, že viry, bakterie a plísně jsou jako ledvinové kameny nebo křišťálové sklo, které se roztříští, pokud je vystaveno určitému zvukovému kmitočtu.
Abychom takové „nucené oscilační rezonance“ dosáhli u křišťálové sklenice, musíme na ni nejprve ťuknout lžičkou, abychom zjistili její vlastní frekvenci, která se kus od kusu poněkud mění. Jakmile známe přesný tón, můžeme jej vyloudit z vhodného nástroje nebo tónového generátoru. Sklenice se rozezvučí – vibruje. Když pak zvýšíme hlasitost, čímž do pokusu napumpujeme více energie, sklenice se rozkmitá a nakonec roztříští na kousky. Nucená oscilační rezonance působí například i na mosty. Vítr, který rozkmital řetězový most přes Tacomskou úžinu, a zapříčinil 7. listopadu 1940 jeho zhroucení, nebyl vůbec silný.
Ve videu na konci tohoto článku se podíváme na účinky frekvencí na mikroorganizmy. Vidíme, jak postupně slábne pohyb až se nakonec trepka úplně rozpadne.

Všechno má svůj rezonanční kmitočet. Jakmile vlnění má potřebnou amplitudu, týraný objekt se rozpadne na kusy. Patříme k savcům a naše buněčná struktura je naštěstí stokrát odolnější, než buněčná struktura virů a asi padesátkrát odolnější, než struktury bakterií a plísní. To je důvod, proč se hned tak „nerozpadneme“.

V námi používaném programu jsou uloženy kmitočty parazitů, bakterií, virů.
Při frekvenční terapii jsou klientovi připevněny na ruce a nohy elektrody , je zvolen program na nalezené patogeny, stanoven čas působení, stejně tak i podpůrný program na snadnější odvod toxinů lymfatickým a vylučovacím systémem.
Je nutné současně užívat doporučené potravinové doplňky, které pomáhají absorbovat a odvádět toxiny, které vznikají při frekvenční terapii.
Frekvenční terapie podstatně urychluje očistu organismu, neboť náš imunitní systém si sám s parazity nedokáže poradit.
Tak, jako všechny ostatní úspěšné metody a prostředky, ani tato technologie sama o sobě nic neléčí, pouze zbaví organizmus nebezpečných příživníků a odlehčí imunitní systém, který si pak už poradí se zbytkem. Žádná z těchto metod nepředstavuje „volnou vstupenku“ do ráje zdraví. Vyléčení si musí uvědomit, že stav, který se u nich projevil symptomy onemocnění, si přivodili sami, a že trvalo dlouhá léta, než se projevil v diagnostikovatelné formě. Musí se zamyslet nad dosavadním způsobem života, něco upravit a často mnohé radikálně změnit. Pak už se návratu choroby nemusí obávat.

Pro domácí využtí si již nyní můžete u svého terapeuta a poradce zakoupit domácí frekvenční přístroj  a  celou detoxikaci tak urychlit domácím frekováním. Více informací žádejjte u svého terapeuta !!