10 základních plodin, jež živí svět
    Světová produkce
2008
Průměrný výnos
2010
Nejvyšší výnosy v roce na farmách
2010
Pořadí

Plodina

(tuny) (tuna/ha) (tuna/ha) Country
1

Kukuřice

823 million 5.1 28.4 Israel
2

Pšenice

690 million 3.1 8.9 Netherlands, Belgium
3

Rýže

685 million 4.3 10.8 Australia
4

Brambory

314 million 17.2 44.3 USA
5

Cassava

233 million 12.5 34.8 India
6

Soybeans

231 million 2.4 3.7 Turkey
7

"Sladké" brambory

110 million 13.5 33.3 Senegal
8

Sorghum

66 million 1.5 12.7 Jordan
9

Yams

52 million 10.5 28.3 Colombia
10

Plantain

34 million 6.3 31.1 El Salvador